Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 11 april 2023

De website Watisdebestekoelkast.nl hecht veel waarde aan de privacy van haar bezoekers, en in het bijzonder aan de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Om volledige transparantie te bieden aan onze klanten, hebben wij daarom een privacybeleid geformuleerd en geïmplementeerd dat de verwerking van persoonsgegevens reguleert, het doel daarvan beschrijft en de betrokkenen in staat stelt hun rechten uit te oefenen.

Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden. U gaat akkoord met het gebruik van cookies en andere tracking systemen.

De huidige versie van de privacyverklaring die beschikbaar is op de website, is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat er een nieuwe versie van kracht wordt die de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

1. Website (hierna ook “de website”): Watisdebestekoelkast.nl

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): EasyDigital., gevestigd te Wageweg 81, 1811MK Alkmaar, kvk-nummer: 89708474.

Artikel 2 – Toegang tot de website

Toegang tot de website en het gebruik ervan is strikt persoonlijk. U mag de website, de informatie en gegevens die erop worden verstrekt niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, noch voor het doen van commerciële aanbiedingen. In het bijzonder is het niet toegestaan om ongevraagde elektronische aanbiedingen te doen.

Artikel 3 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, evenals alle technische applicaties die worden gebruikt om de website te laten functioneren, en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Het is strikt verboden om het geheel of delen van de website, inclusief de technische applicaties, te reproduceren, herhalen, gebruiken of aanpassen, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke partij. Indien de verantwoordelijke partij niet onmiddellijk actie onderneemt tegen enige inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel als afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Om de website goed te beheren, behoudt de beheerder zich het recht voor om op elk moment: de toegang van bepaalde categorieën bezoekers op te schorten, te onderbreken of te beperken tot de gehele of een gedeelte van de website; alle informatie te verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met de internetetiquette; de website tijdelijk niet beschikbaar te maken om updates uit te kunnen voeren.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder van de website is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enige storingen, moeilijkheden, onderbrekingen of falen van het functioneren van de website, wat kan leiden tot onbereikbaarheid van de website of een van zijn functionaliteiten. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen bijvoorbeeld virusaanvallen op het internet. Eveneens bent u zelf verantwoordelijk voor de websites en gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige juridische procedures tegen u, vanwege het gebruik van de website of diensten die toegankelijk zijn via het internet, of vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u of derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U wordt geacht af te zien van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd om alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

EasyDigital en externe verwerkers verzamelen uw gegevens. Onder persoonsgegevens verstaan we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit kan bijvoorbeeld een naam, identificatienummer of locatiegegevens zijn. De verzamelde persoonsgegevens worden voornamelijk gebruikt door de beheerder om relaties met u te onderhouden en uw bestellingen te verwerken.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op basis van de privacywetgeving (AVG) heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en om deze gegevens over te dragen. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het e-mailadres info@easydigital.nl

Bij uw verzoek moet u een geldig identiteitsbewijs meesturen waarop u uw handtekening heeft gezet. Vergeet niet om ook uw contactgegevens te vermelden.

We zullen binnen één maand na ontvangst van uw verzoek reageren. Als uw verzoek complex is of als we meerdere verzoeken tegelijkertijd ontvangen, kan deze termijn met nog eens 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

Als er sprake is van vermeende schending van wet- of regelgeving waarvoor persoonsgegevens nodig zijn die de beheerder heeft verzameld, kan de beheerder deze gegevens verstrekken aan de bevoegde autoriteiten na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek. Na het verstrekken van deze gegevens vallen ze niet meer onder de bescherming van deze privacyverklaring. Als bepaalde informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke aangeven welke informatie verplicht is om te verstrekken op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

Tijdens uw bezoek aan de website mag u geen persoonsgegevens verzamelen of deze gegevens ongeoorloofd gebruiken. Het is ook verboden om acties te ondernemen die de privacy van andere personen schenden. De beheerder is niet verantwoordelijk voor deze situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De websitebeheerder zal de verzamelde gegevens gebruiken en bewaren voor de periode die wettelijk is vastgesteld.

Artikel 11 – Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan onze website wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens waardoor u bij elk volgend bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Dit stelt ons in staat om onze website speciaal voor u in te stellen en inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner die u informeert over het gebruik van cookies. Door verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik van cookies. Uw toestemming blijft geldig gedurende dertien maanden.

Op onze website maken we gebruik van verschillende soorten cookies, waaronder functionele cookies zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. We maken ook gebruik van geanonimiseerde analytische cookies om inzicht te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Zo kunnen we onze communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van onze websitebezoekers. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Daarnaast maken we gebruik van tracking cookies, zoals advertentiecookies, die bedoeld zijn om relevante advertenties te tonen op basis van informatie over bezochte websites en persoonlijke interesses. Hiermee kunnen organisaties gerichte advertenties tonen en profielen van mensen opstellen en hen anders behandelen. Tracking cookies verwerken doorgaans persoonsgegevens.

Meer specifiek maken wij gebruik van de volgende cookies: Google Adwords (tracking cookie), WeCanTrack (tracking cookie) en Google Analytics (analytische cookie).

Let op: bij uw bezoek aan onze website kunnen cookies afkomstig van ons of derden worden geïnstalleerd op uw apparatuur.

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het beeldmateriaal dat bij de producten op onze website wordt getoond.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

De voorwaarden van onze website vallen onder het Nederlands recht. Bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden is de rechtbank van de plaats waar de beheerder is gevestigd exclusief bevoegd, behalve wanneer er een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact

Indien u vragen heeft over de producten, informatie wilt ontvangen over de website of andere gerelateerde zaken, dan kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.